Подготовка на план за одговор на здравствениот сектор

„Подготовка на план за одговор на здравствениот сектор при

топлотни бранови во Р.Македонија“

  

Работилница во рамките на СЗО активноста: „Заштита на здравјето

од климатксите промени“ во рамките на Двегодишниот договор за соработка помеѓу СЗО и Министерството за здравство 2008 - 2009

 

 

Хотел “Holiday Inn”, Скопје, 21 - 22 мај, 2009

Локација: Хотел “Holiday Inn”, Скопје