Состанок на Комисијата за Климатски промени и здравје

Ве информираме дека во четврток, 18 фебруари 2009, во периодот од 15.00h-16.00h, ќе се одржи состанок на Комисијата за Климатски промени и здравје, во зградата на Министерството за здравство, горна сала, III-ти спрат  

Целта на состанокот е усвојување на Планот за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението на Р.Македонија, и дискусија на спроведувањето на поединечни активности предвидени во планот


 

Локација: Министерството за здравство