Стратегија за климатски промени

На 10.11.2009 во хотел „Континентал“ ќе се одржи полудневна работилница за разгледување на првата нацрт верзија на Стратегијата за климатски промени и здравје. Пожелно е присуство на членовите на работните групи.

Локација: хотел „Континентал“ - Скопје