Градење капацитет за развивање Национална стратегија

“ГрадеЊЕ капацитет за Развивање Национална стратегија за заштита на здравјето од климатски промени”

 

 Работилница во рамките на проектот „Заштита на здравјето од климатските промени“ и двегодишниот договор помеѓу СЗО и Минситерството за здравство 2008-2009 

 

Хотел Гранит, Охрид, 17 - 19 Јуни, 2009

Локација: Хотел „Гранит“ - Охрид