Презентација на критериуми за избор на здравствени институции

Презентација на критериумите за избор на пилот здравствени институции во рамките на СЗО активноста за заштита на здравјето од климатските промени, поврзана со енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија

Локација: хотел „Континентал“ - Скопје