ФАЗА 2

ПОРТОКАЛОВО НИВО :: ТОПЛОТЕН БРАН

01. 05 – 30. 09
Метео – аларм системот за Заштита на здравјето од климатските промени е активен. 
При секое пречекорување на прагот, одговорните институции добиваат известување по смс и е-маил.
Оперативна во периодот кога ќе бидат надминати температурните граници за портокалова фаза (Додаток 6)

   

Акции

Одговорни институции

 

Акција бр 1: Постојани соопштенија преку јавните медиуми за состојба на приправност (алерт). 
                                                                                

 

 1. Министерство за здравство / Комисија за следење на ефектите од високите температури при Министерството за здравство
 2. Центри за јавно здравје
 3. Управа за хидрометеоролошки работи

 

Акција бр 2: Постапување по специфичните планови за вонредни услови на секоја здравствена установа, во јавните институции и пензионерските домови и образовните установи

 

 1. Министерство за здравство
 2. Министерство за труд и социјална политика
 3. Министерство за образование
 4. Центар за управување со кризи
 5. Дирекција за заштита и спасување

 

Акција бр 3: Спроведување на мерки за заштита на лицата изложени на топлина на работните места

 

 1. Министерство за здравство
 2. Центар за управување со кризи
 3. Министерство за труд и социјална политика
 4. Институт за медицина на труд на РМакедонија
 5. Служби за медицина на труд (на локално ниво)

 

Акција бр 4: Преземање на специфични мерки од страна на социјалните служби во однос на заштита на најранливите лица со цел да им се обезбеди адекватно внимание

 

 1. Црвен крст на РМакедонија
 2. Локална самоуправа
 3. Министерство за труд и социјална политика
 4. Институтот за јавно здравје на Р.Македонија

 

Акција бр 5: Препораки за користење на јавните центри со климатизирани простории од страна на најранливата групација

 

 1. Министерство за здравство
 2. Министерство за труд и социјална политика, Центри за социјална работа

 

 

Акција бр 6: Зајакнување на телефонската информативна линија, со продолжување на времетраењето со цел континуирано обезбедување информации и совети за граѓаните

 

 1. Црвен крст на Р.Македонија

 

Акција бр 7: Дистрибуција на вода за пиење на прометни места од страна на активисти на Црвениот Крст.

 

 1. Црвен крст на Р.Македонија

 

Акција бр 8: Предлагање на дополнителни мерки за разгледување од страна на Владата во однос на работното време, за одредени сектори каде не се нарушува производствениот процес во контекст на заштита на здравјето на луѓето, вклучително и ослободување на работните обврски на најранливите групи на населението (бремените жени, старите лица над 60 години и сл.). Ваквите мерки ќе се разгледуваат поединечно и специфично за областите зафатени со топлотни бранови

 

 

 1. Министерство за здравство
 2. Влада на РМ